Publicaties Over Informatie Gesproken

Wij willen het vertrouwen tussen burgers en overheid her­stellen. Dat zal alleen gaan als de over­heid betrouw­­baar is, vertrouwen heeft in burgers en oog heeft voor de menselijke maat.”

- Citaat uit het coalitieakkoord 2021-2025

Gerelateerde publicaties

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken baseert zich bij het ontwikkelen van documenten op diverse bronnen, waaronder:

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

Het thema ‘digitale overheid’ en een aantal voorwaarden van het ‘digitaal fundament’ zijn in de ‘Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren’ uitgewerkt.
Lees verder…
Download

Rechtsvergelijkend onderzoek ‘Openbaarmaking van overheidsinformatie’

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wetgeving in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Slovenië en Estland voor openbaarmaking van overheidsinformatie.
Lees verder…
Download

Rapport ‘Ondraaglijk traag, analyse afhandeling Wob-verzoeken’

Uit dit rapport van Serv Wiemers (Open State Foundation) en Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijke Innovatie) komt naar voren dat de afhandeling van Wob-verzoeken dramatisch lang duurt en in ruim 80% van de gevallen de wettelijke termijn overschrijdt.
Lees verder…
Download

On­ge­vraagd ad­vies over de mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid

Met dit advies wil de Afdeling advisering van de Raad van State bijdragen aan de versterking van de parlementaire democratie en het vertrouwen van de burger in de overheid.
Lees verder…
Download

De informatiehuishouding van het Rijk in 2030

Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst.
Lees verder…
Download

De Democratische Lente

E-book De Democratische Lente van Wim de Ridder.
Lees verder…
Download

Actieplan Open Overheid (OGP)

Met het Nederlandse Actieplan Open Overheid coördineert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar lidmaatschap aan het Open Government Partnership (OGP).
Lees verder…
Download
Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.