Digitaal Magazine

Het jaarlijkse e-magazine Over Informatie Gesproken staat in het teken van de actualiteiten van de maat­schappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Het e-magazine wordt uitge­bracht door coalitiepartner iBestuur, het platform voor iedereen die betrokken is bij de digitalisering van overheids­beleid en -besluitvorming.

E-magazine Over Informatie Gesproken 2024

In de derde editie van het e-magazine Over Informatie Gesproken, leest u een interview met kwartier­maker Jacqueline Rutjens en vertellen Marieke Schenk en Floortje Fontein over het actieplan Open Overheid. In het dubbel­interview met coalitie­voorzitter Frank van Ierssel en kerngroeplid Guido Enthoven leest u over behaalde resultaten en de doelen van de maat­schappelijke coalitie Over Informatie Gesproken voor 2024.

Tot slot komen komen de zeven position papers aan bod de regerings­commissaris Informatie­huishouding Arre Zuurmond heeft hij laten opstellen om - samen met zijn eindrapportage - aan het demissionaire of nieuw aange­treden kabinet te overhandigen.

Het e-magazine op iBestuur.nl:
Het e-magazine als pdf-bestand:

E-magazine Over Informatie Gesproken 2023

In deze uitgave is onder meer een interview met ambassadeur Eppo van Nispen tot Sevenaer te lezen. Ook wordt het manifest met daarin de doelen en de acties van de maatschappelijke coalitie toegelicht. Verder is een interview met Bram Klievink, hoogleraar Digitalisering en publiek beleid, opgenomen over de noodzaak van realisme in het gesprek over de informatiehuishouding.

Tot slot is te lezen hoe Maarten Marx, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, wil bijdragen aan het mogelijk en makkelijk maken van hergebruik van informatie.

Het e-magazine op iBestuur.nl:
Het e-magazine als pdf-bestand:

E-magazine Over Informatie Gesproken 2022

De informatierelatie tussen overheid, markt en burger herstellen; dat is de ambitie van maatschappelijke coalitie Over informatie gesproken. Wat er mis kan gaan in die relatie blijkt onder meer uit het rapport van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) getiteld: Klem tussen balie en beleid.

In het digitale magazine ‘Over Informatie Gesproken’ van iBestuur leest u hierover een interview met voormalig TCU-voorzitter en oud-VVD-Tweede Kamerlid André Bosman en coalitievoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer, tevens directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zij gaan in gesprek over het belang van ‘de mens centraal stellen’.

Het e-magazine op iBestuur.nl:
Het e-magazine als pdf-bestand:
Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.