Keukentafelsessies Arre Zuurmond

De Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken ondersteunt regerings­commissaris Informatie­huishouding Arre Zuurmond bij de organisatie van zijn keukentafel­sessies. Dit doen we samen met iBestuur.

Arre Zuurmond trekt in 2022 en 2023 het land in voor open gesprekken over een open overheid. In tien keuken­tafel­sessies passeren actuele onder­werpen de revue die te maken hebben met de verbetering van de informatie­huishouding binnen de overheid. Het online publiek wordt actief betrokken bij de discussies en oplossingsrichtingen.

Daarnaast heeft de Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken onderstaande ontbijtsessies aangeboden aan Arre Zuurmond:

2024
Ontbijtsessie
23
May
2024
-
2 jaar Wet open overheid
2023
Ontbijtsessie
01
May
2023
-
1 jaar Wet open overheid
2022
Ontbijtsessie
02
May
2022
-
Inwerkingtreding van de Wet open overheid

Planning keukentafel­sessies

Op de website van de regerings­commissaris Informatie­huishouding vindt u de planning van de keukentafel­sessies. Hier vindt u ook de verslagen en terugkijk­video’s van de keukentafel­sessies die reeds hebben plaatsgevonden.

Over Informatie Gesproken

De burger centraal

Het perspectief van de burger, als ontvanger van de informatie, staat bij de gesprekken centraal. Afhankelijk van het thema worden inhoudelijk betrokkenen maar ook onver­wachte gasten uitge­nodigd om aan te schuiven aan de keuken­tafel. Voor een open gesprek vol inter­actie en reflectie. Geïnteresseerden kunnen de gesprekken online volgen, actief meedoen via de online tool Mentimeter én meepraten over oplossingen via de chat.

De keukentafelsessies hebben een vast format. Allereerst zetten de tafelgasten het probleem op het gebied van informatie­huishouding uiteen (probleem­stelling). Wat gaat er mis in de leef­wereld van burgers? Vervolgens vindt er een tafel­gesprek plaats met inhoudelijk betrokkenen en verant­woordelijken (wederhoor). Zij geven aan wat er al wordt gedaan om de problemen te voorkomen of op te lossen.

Aansluitend wordt aan de online deelnemers gevraagd om bij te dragen aan de discussie en het formuleren van ideeën ter verbetering (discussie). Die ideeën worden plenair gedeeld, waarna Arre een aantal agendapunten formuleert om op te nemen in een plan van aanpak. Met als doel om deze op termijn overheids­breed te implementeren.

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitge­zonden en zijn na aanmelding online te volgen. Ook de kijkers worden bij de gesprekken betrokken en aange­moedigd een actieve bijdrage te leveren middels de online tool Mentimeter en de chat. Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maat­schappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samen­leving en zijn bekend als ‘bastion voor vrijheid van menings­vorming’. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

Praat mee!

Ook online kijkers kunnen actief bijdragen aan het gesprek. Wat moet de regerings­commissaris volgens jou beslist naar de keuken­tafel meenemen over dit thema? Vul jouw vraag, thema of idee in op het aanmeld­formulier en Arre Zuurmond zal de meeste prikkelende onderwerpen in de uitzending aan zijn gasten voorleggen.

Videoverslag

Geïnteresseerd maar niet in de gelegenheid de live-uitzending te volgen? Na elke keukentafel­sessie wordt een vide­overslag beschikbaar gesteld via de website van de regeringscommissaris Informatiehuishouding en de website van iBestuur.

Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.