Manifest Over Informatie Gesproken

Het opzetten van de maat­schappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en het opstellen van doelen en acties is een belangrijke stap om de informatie­relatie tussen burgers en overheid te verbeteren.

In ons manifest zijn de belangrijkste problemen en oplossingen geïdentificeerd waarmee we aan de slag gaan. Onze leden onder­schrijven dit manifest en werken in overeen­stemming met de uitgangs­punten en doelen van de coalitie.

PDF Manifest Over Informatie Gesproken

Over Informatie Gesproken

Ondertekenaars van het manifest

Alle deelnemers onderschrijven de zorgen en oplossingsrichtingen uit het manifest. Vele andere personen hebben aan­gegeven voor­nemens te zijn om het manifest te ondertekenen.

Ashmita Krishna Sharma
Sparkling Gems
Bram Klievink
Caroline Raat
Initiatief rechtsstaat Nederland
Enri Leufkens
M&I Partners
Eppo van Nispen tot Sevenaer
Nederlandse AI Coalitie
Eric Loe
Guido Enthoven
Instituut Maatschappelijke Innovatie
Irene Nooren
Mark Dierkes
Marleen Stikker
Waag Futurelab
Matthijs van Dijk
Paul Suijkerbuijk
The Green Land
Quita Hendrison
Rene Corbijn
NLdigital
Ronald Huizer
Ruben Brave
Internet Society Nederland
Serv Wiemers
Open State Foundation
Over Informatie Gesproken
Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, tekent het manifest tijdens het ECP Jaarfestival 2022. Foto: Paul Ridderhof

Boekje Argumentenfabriek

Het manifest vloeit voort uit het document dat is opgesteld door de Argumentenfabriek. Deze publicatie maakt duidelijk waar de coalitie voor staat, wat ze wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. Deze publicatie is uitdrukkelijk een startpunt, op weg naar een betere informatierelatie tussen burgers en overheid.

Het opstellen van dit document was alleen mogelijk door de bijdragen van talloze mensen die op persoonlijke titel hebben meegedacht. Zij deelden hun kennis en inzichten in kennis­sessies met De Argumenten­fabriek. Onderstaande personen hebben een bijdrage geleverd aan de totstand­koming van dit document en/of onder­schrijven het belang van de maat­schappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

PDF Argumentenfabriek Over Informatie Gesproken

Over Informatie Gesproken

Bijdragers publicatie Argumentenfabriek

Hein Hendriks
ATOS
Wietske Kamsma
Alliantie Digitaal Samenleven
John Leek Alliantie
Digitaal Samenleven en Beeld & Geluid
Arie van Bellen
ECP Platform voor de InformatieSamenleving
Larissa Zegveld
Forum Standaardisatie
Rob Nijman
IBM en NLdigital
Guido Enthoven
Instituut Maatschappelijke Innovatie
Tirza de Fockert
KB, nationale bibliotheek
Ronald Huizer
KB, nationale bibliotheek
Mark Dierkes
Mede-auteur De Democratische Lente
Karine Rodrigues Gomes
Ministerie van Defensie
Vincent Jeitler
Nationaal Archief
Tom De Smet
Nationaal Archief
Diebrichje Brands
Nationaal Archief
Eppo van Nispen tot Sevenaer
Nederlandse AI Coalitie
Serv Wiemers
Open State Foundation
Tim Vos-Goedhart
Open State Foundation
Wim de Ridder †
Oprichter Future Studies, auteur (o.a. De Democratische Lente)
Prof. Matthijs van Dijk
Reframing Studio
Jacqueline Rutjens
Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
Tanja Snip-Arends
Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
Anneke van Houdt
Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
Tania Karina Manuschevich Viaux
Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding, project Future Lab
Prof. Bram Klievink
Universiteit Leiden
Jeroen Jonkers
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Quita Hendrison
iBestuur
Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.