Publicaties Over Informatie Gesproken

De vakmens als recht-doener

05
June
2023
Bekijk document

Wat betekent het aanpassen van de ambtseed (oplossingsrichting 7 in het manifest Over Informatie Gesproken) voor de ambtenaar als vakmens in de democratische rechtsstaat? Dit en meer leest u in het blog van coalitielid Caroline Raat en Sandra Palmen-Schlangen over rechtsstatelijkheid, publieke waarden en vakmanschap.

“Als we dienstbaar willen zijn aan de burgers en maatschappij dan zal het bestuur dienstbaar moeten zijn aan de vakmensen.”

Het voorontwerp voor de Wet versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht is vanaf januari 2023 in preconsultatie. Dat is een van de maatregelen die de regering neemt naar aanleiding van de Toeslagenaffaire en de roep om een meer menselijke maat bij het handelen van het openbaar bestuur. Recent is ook besloten om de ambtseed aan te passen waarin “het werken en volledig inzetten voor het algemeen belang” eveneens wordt benadrukt.

Sandra Palmen-Schlangen is strategisch adviseur Rechtsstaat, Caroline Raat is specialist Rechtsstaat en Integriteit Overheid en lid van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. In hun blog bespreken zij wat bovenstaande maatregelen betekenen voor de ambtenaar als vakmens in de democratische rechtsstaat. Het bestuur moet nog meer doen om ervoor te zorgen dat de vakmens zijn werk goed kan doen.

Lees het volledige blog op de website van Stichting Beroepseer.

Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.