Over Informatie Gesproken

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken streeft naar een gelijk­waardige informatie­relatie tussen burgers en overheid.

Een relatie waarin burgers mede-eigenaar zijn van informatie en zodoende bijdragen aan een sterke democratie.

De maat­schappelijke coalitie Over Informatie Gesproken:
Vormt het collect­ieve geheugen van maat­schappelijke organisaties, bedrijven en burgers voor een overheid die deels gestuurd wordt door hypes, ambities blijft stapelen en waarin de door­stroming onder politici en ambte­naren groot is;
Is een luis in de pels van een verkokerde overheid die een eigen interne dyna­miek kent en niet altijd voldoende in staat is zichzelf te corrigeren;
Biedt een realiteits­check op de plannen van de systeem­wereld en de wijze waarop deze plannen uit­pakken in de leefwereld van burgers;
Reikt jaarlijks de Transparantieprijs uit waarbij aan­toonbaar goede initiatieven worden beloond voor hun bijdrage aan de betere informatie­relatie tussen over­heid en burger.

Wij willen het vertrouwen tussen burgers en overheid her­stellen. Dat zal alleen gaan als de over­heid betrouw­­baar is, vertrouwen heeft in burgers en oog heeft voor de menselijke maat.”

- Citaat uit het coalitieakkoord 2021-2025

Informatie is van levensbelang

In onze huidige digitale samen­leving draait vrijwel alles om infor­matie. De afgelopen decennia is er een dis­balans ontstaan in de toe­gang tot informatie; tussen overheden en bedrijven enerzijds en burgers anderzijds. Dit bleek onder meer uit het grote aantal gedupeerden in de toeslagenaffaire.

Het gevolg is een groeiend wantrouwen tussen overheid, bedrijven en burgers. Om het vertrouwen tussen burger, overheid en bedrijfs­leven te herstellen, willen we ons gezamenlijk ervoor inzetten dat de onder­linge informatie­voorziening duurzaam toe­gankelijk en open wordt en de menselijke maat leidend wordt.

Agenda

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken (mede)­organiseert of neemt deel aan de volgende activiteiten:

No items found.

Manifest Over Informatie Gesproken

In ons manifest hebben we de belangrijkste problemen geïdentificeerd en dragen we oplossingen aan. Onze leden onder­schrijven dit manifest en werken in overeen­stemming met de uitgangs­punten en doelen van de coalitie.

Neem actief deel!

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken werkt samen met andere coalities en allianties om haar doelen te bereiken. We haken waar mogelijk aan bij andere partijen om elkaar te versterken. We nodigen vertegen­woordigers van maat­schappelijke, weten­schappelijke of overheids­organisaties en van profit of non-profit­organisaties uit om aan te sluiten en ook een actieve bijdrage te leveren!

We horen graag vanuit welke invalshoek je een bijdrage zou kunnen leveren. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Lees ook de vragen en antwoorden over de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.
Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.