Nieuws Over Informatie Gesproken

Manifest Over informatie gesproken over­handigd  aan VNG

14
September
2023

Nathan Ducastel, directeur-bestuurder VNG Realisatie, heeft uit handen van Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, het manifest Over Informatie Gesproken in ontvangst genomen. De overhandiging vond plaats tijdens de tiende en laatste keukentafelsessie van Arre Zuurmond.

Deze laatste keukentafelsessie van de regeringscommissaris Informatiehuishouding vond plaats tijdens het iBestuur Congres 2023 op 13 september. De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft de tien keukentafelsessies aangeboden aan de regeringscommissaris en samen met iBestuur georganiseerd. Tijdens een speciaal intermezzo overhandigde Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, het manifest aan Nathan Ducastel, directeur-bestuurder VNG Realisatie.

In het manifest Over Informatie Gesproken zijn de belangrijkste problemen en oplossingen geïdentificeerd waarmee de betrokken partijen aan de slag gaan. De leden van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken onderschrijven dit manifest en werken in overeenstemming met de uitgangspunten en doelen van de coalitie.

Inclusieve digitale samenleving

Met het in ontvangst nemen van het manifest ondersteunt VNG-Realisatie de doelstelling van het manifest. Ducastel: ”We streven naar een wereld die ook in digitale zin inclusief, toegankelijk en beschikbaar is. Een wereld waar burgers grip hebben op hun digitale bestaan. Het is van belang dat overheidsinformatie betrouwbaar, vindbaar en toegankelijk is voor iedereen.”

Om burgers meer regie te geven op hun eigen gegevens is het belangrijk dat het Rijk gemeenten hierin faciliteert. Veel gemeenten hebben al ambities geformuleerd gericht op versterking van transparantie en openbaarheid en de democratische vernieuwing. Het VNG project Grip op Informatie helpt gemeenten om de kansen te benutten die de informatiesamenleving met zich meebrengt en om de Wet open overheid te implementeren. De bestuurlijke ambassadeurs van Grip op informatie brengen het gedachtengoed van het manifest verder onder de aandacht.

Gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid. Een relatie waarin burgers mede-eigenaar zijn van informatie en zodoende bijdragen aan een sterke democratie. Informatie moet niet alleen beschikbaar, betrouwbaar en begrijpelijk zijn, maar ook vindbaar en toegankelijk voor iedereen die daar recht op heeft.

Tiende en laatste keukentafelsessie

In deze tiende en laatste keukentafelsessie spraken jonge ambtenaren met Arre Zuurmond én met een aantal ‘gevestigde’ bestuurders. Centraal stond de vraag hoe de overheid van 2040 er volgens hen moet uitzien. Niet in staat geweest de uitzending live te volgen? Binnenkort wordt een verslag met de video-opname beschikbaar gesteld via www.rcihh.nl en www.ibestuur.nl.

Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, overhandigt het manifest Over Informatie Gesproken aan Nathan Ducastel, directeur-bestuurder VNG Realisatie. Foto: Tanja Snip-Arends

Lees ook onze andere nieuws-items:

Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.