Nieuws Over Informatie Gesproken

Geslaagde kick-off Actieplan Open Overheid 2023-2027

14
November
2023

Het startschot van het Actieplan Open Overheid 2023-2027 is gegeven tijdens een extra feestelijke editie van de Open Donderdag. Het actieplan omvat zeventien actiepunten binnen de zeven thema’s van het manifest van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Om de coalitie in het zonnetje te zetten en een gezonde groei te wensen overhandigde Mark Vermeer, directeur Digitale Overheid bij het ministerie van BZK, een plant aan Frank van Ierssel, voorzitter van de coalitie. Ook de andere actiehouders ontvingen als dank de symbolische ‘actieplant’.

Foto: Sjoerd van der Hucht

De Open Donderdag van 9 november stond geheel in het teken van het nieuwe Actieplan Open Overheid. Lucas Lombaers, programmadirecteur Programma Open Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verwelkomde de vele aanwezigen in het Nationaal Archief. De ‘open’ ontvangstruimte is inmiddels het vertrouwde decor van de Open Donderdagen, waar professionals binnen en buiten de overheid kunnen netwerken en worden bijgepraat over ontwikkelingen die de informatiehuishouding bij de overheid raken.

Kick-off Actieplan Open Overheid 2023-2027. Fotograaf: Sjoerd van der Hucht

Mark Vermeer, directeur Digitale Overheid bij BZK, nam het woord namens demissionair staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen. Na een introductie en toelichting op het Actieplan, werd coalitievoorzitter Frank van Ierssel in het zonnetje gezet. Voor dit actieplan is nauw samengewerkt met de maatschappelijke coalitie. Het actieplan is ingedeeld naar de verschillende oplossingsrichtingen die de coalitie in haar manifest Over Informatie Gesproken voorstelt. Zes van de zeventien actiepunten zijn door de maatschappelijke coalitie aangedragen.

Als dank en om de maatschappelijke coalitie een hart onder de riem te steken, werd aan Frank van Ierssel een plant overhandigd. Als symbool voor groei. Het type plant was niet toevallig gekozen: “de Calathea sluit ’s nachts, als het donker is, de bladeren om de volgende morgen de grote bladeren weer te openen. Met haar mooie, grote bladeren kan de Calathea heel goed CO2 omzetten in zuurstof en de lucht zuiveren”, aldus Mark Vermeer.

Mark Vermeer overhandigt symbolische ‘actieplant’ aan Frank van Ierssel tijdens de kick-off van het Actieplan Open Overheid 2023-2027. Fotograaf: Sjoerd van der Hucht

“We gaan stekken en groeien”

Frank van Ierssel nam de plant dankbaar in ontvangst. “Het is een mooie metafoor voor het verder groeien van onze maatschappelijke coalitie. Met de juiste hoeveelheid licht, water en voedingsstoffen kunnen we wortelen en groeien. Daar is een vruchtbare bodem, een leefbare omgeving en een beetje liefde en aandacht voor nodig. We gaan deze plant, net als de coalitie, stekken zodat we ons kunnen verspreiden en verder kunnen verbinden. Niet alleen met het programma Open Overheid, maar ook met andere (overheids)programma’s en organisaties. We willen zeker geen kasplantje zijn en vooral ook buiten blijven. Samen met de overheid, maar geen onderdeel van de overheid. We staan voor een gemeenschappelijke maatschappelijke opgave die we alleen samen, met elkaar, kunnen oplossen.”

“We gaan deze plant, net als de coalitie, stekken zodat we ons kunnen verspreiden en verder kunnen verbinden.”

“Precies een jaar geleden, tijdens het ECP Jaarfestival van 2022, hebben wij ons manifest aangeboden aan Lucas Lombaers. Dit heeft geresulteerd in een prettige en constructieve samenwerking met het huidige Actieplan Open Overheid 2023-2027 als resultaat. Niet eerder waren maatschappelijke organisaties zo nauw betrokken bij de totstandkoming hiervan. Hiermee zijn belangrijke eerste stappen gezet.”

Pitches van de actiehouders

Pitch van Jaike Rothengatter van gemeente Amsterdam. Fotograaf: Sjoerd van der Hucht

Aansluitend richtte Paul Maassen, Chief Country Officer van het OGP, het woord tot de aanwezigen. Daarnaast waren er twee pitches van actiehouders van het actieplan. Eric Stokkink, directeur van ProDemos, lichtte actiepunt 7 ‘Open Parlement’ toe. En Jaike Rothengatter van gemeente Amsterdam, informeerde de aanwezigen over actiepunt 2 ‘Openbaarheidscentrum Amsterdam’. Tijdens komende Open Donderdagen wordt in samenwerking met de actiehouders aandacht besteed aan de overige actiepunten. Zij kregen allemaal de symbolische plant mee.

Over het Actieplan Open Overheid

Nederland is sinds 2011 lid van het Open Government Partnership (OGP), een mondiaal samenwerkingsverband dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid. Als lid van het OGP is Nederland verplicht om een nationaal Actieplan Open Overheid op te stellen. Dit vijfde actieplan is in augustus aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Het Actieplan heeft als thema ‘Open voor iedereen’ en moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. Een opener overheid is een effectievere en uiteindelijk ook efficiëntere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven.

Het actieplan omvat zeventien actiepunten binnen de zeven thema’s van het manifest “Over Informatie Gesproken” van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Hieronder vallen onder andere het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie, het betrekken van burgers bij besluitvormingsprocessen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Meer informatie

Download het actieplan op de website www.open-overheid.nl en lees meer over de verschillende thema’s en actiepunten.

Lees ook onze andere nieuws-items:

Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.