Nieuws Over Informatie Gesproken

‘Relatie burger en overheid, een tussen­balans na 25 jaar digitalisering’

11
September
2023

Op 16 november vindt het ECP Jaarfestival 2023 plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Ontmoeting, inspiratie, kennis delen & opdoen en verbinding staan centraal tijdens dit live festival. Centrale thema dit jaar: Een reis door 25 jaar digitalisering. De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken verzorgt tijdens de break-out ronde 2 de sessie ‘Relatie burger en overheid, een tussenbalans na 25 jaar digitalisering’. Zien wij u daar?

Dit jaar bestaat ECP 25 jaar! Een kwart eeuw waar veel digitale ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, een ware digitale revolutie. Een mooi moment om terug te kijken naar de rol van ECP in de digitale samenleving, maar ook de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Tijdens het ECP Jaarfestival wordt dit groots gevierd met een reis door 25 jaar digitalisering.

Sessie ‘Relatie burger en overheid, een tussenbalans na 25 jaar digitalisering’ van 14:55 – 15:40 uur

Eind vorige eeuw heette internet nog ‘elektronische snelweg’. In die tijd zagen we vooral de kansen van digitalisering en volgden de ontwikkelingen zich in snel tempo op. Gaandeweg zagen we in dat de overheid toch meer grip op deze ontwikkelingen diende te krijgen om alles in goede banen te leiden. Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een disbalans in de informatierelatie tussen overheid en burgers, een haperende informatiehuishouding bij de overheid, nog snellere technologische ontwikkelingen die meer en meer een maatschappelijk ontwrichtend karakter hebben.

Wantrouwen, polarisatie, misinformatie en een toenemende macht en invloed van Big Tech-bedrijven op onze samenleving. Ook de opkomst van AI biedt enorme kansen, maar ook enorme bedreigingen. Moeten we het systeem herontwerpen en is dat nog wel mogelijk? Wat is de rol van overheden, bedrijfsleven en samenleving hierin? Hoe geven we richting aan de toekomst, in plaats van dat deze ons overkomt? Hoe zorgen we ervoor dat de informatierelatie overheid en samenleving meer in balans komt en vooral ook blijft?

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken neemt de aanwezigen mee in de vergezichten van 25 jaar geleden en gaat in een interactieve dialoog verkennen wat onze next steps zouden moeten zijn.

De sessie vindt plaats tijdens break-out ronde 2 van 14:55-15:40 uur. U kunt zich aanmelden voor het ECP Jaarfestival en deelnemen aan onze sessie!

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en ECP

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken is ondergebracht bij het ECP. Het ECP is een platform voor de informatiesamenleving, een onafhankelijk platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van de digitaliserende samenleving.

Lees ook onze andere nieuws-items:

Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.